Disclaimer

supermarkt winkelwagenDe informatie die wordt aangeboden op deze site is met grote zorg samengesteld. Yenom streeft ernaar de product- en prijsinformatie alsmede de winkeladressen en openingstijden zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De informatie die Yenom op haar site plaatst is afkomstig van winkels, fabrikanten en andere bronnen. Yenom kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

Prijzen, productbeschrijvingen, afbeeldingen, winkeladressen, openingstijden en overige informatie kunnen foutief, onvolledig en/of onzorgvuldig zijn weergegeven, ondanks de grote zorg die Yenom hieraan besteedt. Mogelijkerwijs kunnen hierdoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Yenom is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie. Yenom streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Yenom iedere aansprakelijkheid af.

Aan de genoemde prijzen en beschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de site wordt regelmatig gewijzigd en eventuele wijzigingen kunnen op elk moment, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

De op deze internetsite afgebeelde namen van producten, logo’s, en bedrijfnamen zijn handelsmerken van hun eigenaren. Het concept van de site, de opmaak en inhoud van de webpagina’s, de database, de onderliggende datastructuur en de gegevens in de database en alle intellectuele rechten die daarmee samenhangen, zijn eigendom van Yenom. Het auteursrecht van deze site berust bij Yenom. De inhoud van deze internetsite mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Yenom, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de internetsite. Dit geldt voor alle onderdelen van de site yenom.nl, yenom.nl/supermarktaanbiedingen, yenom.nl/slijterijaanbiedingen, winkelzoeker.yenom.nl, recepten.yenom.nl en bespaartest.yenom.nl.

winkeltijden consument winkeladressen goedkoper winkelen adressen

Nieuwbrief

Yenom stelt de wekelijkse nieuwbrief ‘Aanbiedingen top 20’ met zorg samen, maar aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Yenom neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Yenom gebruikt de gegevens waarmee je je geregistreerd hebt voor de nieuwsbrief alleen voor het verzenden van de periodieke nieuwsbrief met kortingen en aanbiedingen tips. Daarnaast kan Yenom jouw gegevens gebruiken om je passende aanbiedingen te kunnen doen of andere (commerciële) informatie te kunnen toezenden. Mocht je daar geen prijs op stellen, laat ons dat dan s.v.p. even weten dan kunnen we je account aanpassen en zal je geen commerciële informatie meer ontvangen.

Bespaartest

besparen Door gebruik te maken van de bespaartest ga je akkoord met de vastlegging van je antwoorden op de vragen in het systeem van Yenom. Yenom zal de antwoorden alleen gebruiken voor het verder verbeteren of uitbreiden van de bespaartest en het optimaliseren van de website. Wij behandelen alle gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem. Je email adres en je naam worden alleen gebruikt om de uitkomst van de bespaartest aan je toe te mailen en indien je aangegeven hebt de Nieuwsbrief te willen ontvangen ook voor de registratie daarvoor.

De berekening van de supermarkt bespaartest is met de grootst mogelijk zorg uitgevoerd aan de hand van de door jou ingevoerde gegevens. Voor de berekening wordt gebruikt gemaakt van gemiddelde kortingen over 2014 en de door jou opgegeven gegevens. Er kunnen geen rechten aan de uitkomst ontleend worden. De uitkomst dient alleen als indicatie van het besparingspotentieel gezien te worden.

Links

Op deze site worden links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen weergegeven. Yenom heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Yenom houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.